Sep 13, 2011

fullhouse. just two =)

 SAM_9381

 

 SAM_9383

 

 SAM_9397

 

 SAM_9401

 

 SAM_9405

 

 SAM_9408

 

 SAM_9409

 

 SAM_9412

 

 SAM_9418

 

SAM_9420

2 comments:

plankton said...

cutenye restaurant tu...btw i miss u too..^^

anis said...

a'ah.. kiut kan... i luv u 3 4 5 6.... =)